ТДКЦ ЕООД БУРГАС

ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ТДКЦ ЕООД Бургас е лечебно заведение, което предлага висококачествена медицинска помощ. Центърът разполага с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал.

За нас

"Транспортен диагностично – консултативен център" ЕООД гр. Бургас, клон Стара Загора, клон Русе е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Създаден е на основание чл. 36 ал. 1 от ЗЛЗ във връзка с чл. 147 ал. 2 от ТЗ на 06.12.1999 г. С Протокол № ПД-114, ПД-116, ПД-117 от 17.03.2005 г. е извършено сливане на ТДКЦ ЕООД Бургас, ТДКЦ ЕООД Стара Загора и ТДКЦ ЕООД Русе в ТДКЦ ЕООД Бургас с клонове Ст. Загора и Русе. През 2008 г. е създадена служба по трудова медицина в клон Русе със седалище гр. Русе ул. „Славянска“ 2А, а през 2011 г. се изградиха 5 псих.лаборатории в Бургас, Русе, Ст. Загора, Хасково и Кърджали. ТДКЦ извършва диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни, консултации и профилактика; дейност по предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическо здраве на лица до 18 години, извършване на дейност по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността и насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. ТДКЦ ЕООД Бургас работи съгласно изискванията на добра клинична практика, оборудван е със съвременна техника, в него работят утвърдени специалисти. Стремежът е пациентът да получава компетентна и комплексна извънболнична помощ от ниво общопрактикуващ лекар през специалист до всички необходими изследвания. Лечебното заведение разполага с модерна медико-диагностична лаборатория, оборудвана със съвременна специализирана апаратура; автоматичен хематологичен брояч, йон-селективен анализатор, автоматичен селективен биохимичен анализатор. ТДКЦ разполага със съвременна рентгенова апаратура и уредба за образна диагностика. В центъра има функциониращи общи и специализирани лекарски консултативни комисии. Издават се всички медицински свидетелства. Лечебното заведение работи с талони от РЗОК, със здравноосигурителни компании и на свободен прием. Достъп до ТДКЦ имат всички желаещи за преглед и лечение.

Контакти

ТДКЦ ЕООД Бургас

гр. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 5, Телефон: 056 840 822, E-mail: tdkcburgas@abv.bg

ТДКЦ ЕООД Бургас - Клон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 16, Телефон: 042 623 275, 042 627 707, E-mail: tdkc.stz@abv.bg, tdkc.stz@gmail.com

ТДКЦ ЕООД Бургас - Клон Русе

гр. Русе, ул. "Славянска" № 2А, Телефон: 082 820 153, Факс: 082 820 153, E-mail: tdkc_eood@mlmk.net